Rekrutacja uczni闚 do Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w 真kowie w roku szkolnym 2014/2015
Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 odbywa si na zasadach wprowadzonych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie o鈍iaty oraz niekt鏎ych innych ustaw (Dz. U z 2014 r., poz. 7) zwan dalej ustaw rekrutacyjn. Rekrutacj do klasy I Gimnazjum na rok szkolny 2014 / 2015 reguluje Zarz康zenie Nr 04/2014 Pomorskiego Kuratora O鈍iaty w Gda雟ku z dnia 10 lutego 2014 roku.